Thursday, January 1, 2009

Triassic Time Scale (Ladinian-Norian)

Ammonoid bergaris sutur

Spesimen ini adalah antara koleksi yang terbaik dan mengakumkan kerana ianya adalah salah satu ammonoid yang mempamerkan garis sutur. Ammonoid bergaris sutur ini ditemui di Lokaliti QZ480, dalam batuan lumpur, Formasi Telong. Garis sutur ammonoid adalah penting dalam pengenalpasti sehingga ke peringkat spesies kerana spesies tertentu mempunyai garis sutur tertentu. walaubagaimana pun, bagi ammonoid ini masih dalam peringkat pengenalpastian.