Sunday, November 28, 2010

Gastropod Trias Tengah (Anisian) dari Aring, Kelantan


Fosil gastropod Neritaria involuta Koken dari Muschelkalk,Trias Tengah (Anisian), Jerman


Fosil gastropod Neritaria involuta Koken dari Formasi Telong, Trias Tengah (Anisian), Aring, Kelantan. Penemuan terbaru di Malaysia dalam Zon Batuan Trias Barat. Ditemui secara kokuina yang bersekutuan rapat dengan fauna Myophoria (sensu lato), petunjuk kepada pengenapan di persekitaran laut cetek.


Monday, November 1, 2010

Sejarah dan perkembangan skala masa Trias


Batuan Trias mula dikaji oleh Ahli Geologi Jerman pada lewat tahun 1700an lagi. Friedrich August von Alberti (1795-1878) adalah pengasas kepada kajian batuan Trias yang mengkaji singkapan jujukan batuan setebal 1km yang tersingkap di bahagian baratdaya Jerman. Beliau membahagikan strata batuan tersebut kepada tiga 'formasi' iaitu Bunten Sandsteins, Muschelkalk dan Keuper. Alberti juga telah mengenalpasti batuan Trias dari luar negara Jerman termasuklah seluruh Eropah, Asia, Amerika Utara, Afrika dan Amerika Selatan.

Pada tahun 1895, ahli geologi Austria, Edmund von Mojsisovics (1839-1907) dibantu oleh Wilhem Waagen dan Carl Diener telah membina pembahagian skala masa Trias berdasarkan biostratigrafi ammonoid dan telah memperkenalkan kronostratigrafi Trias yang masih digunapakai sehingga ke hari ini. Beliau juga bertanggungjawab dalam menamakan dan memperkenalkan spesies-spesies ammonoid Trias. Ketika ini skala ini sering mengalami penambahbaikan terutamanya dari kajian-kajian oleh ahli geologi Kanada, E. Timothy Tozer (1928-). Skala ini juga dibangunkan bersama kajian biostratigrafi konodon.

Skala kronostratigrafi Trias mempunyai tiga siri (tiada perbahasan) dan tujuh peringkat ( sering diperbahaskan). Setiap batas dalam skala ini adalah ditetapkan berdasarkan tempat atau bahagian stratoype global (Global stratotype sections and points) dari beberapa negara yang dipersetujui oleh 'Subcommission on Triassic Stratigraphy,STS'; satu badan dalam IUGS International Commission on Stratigraphy.Penetapan kronostratigrafi bagi 15 subperingkat dalam skala masa Trias masih digunapakai walaupun berbagai isu dalam biostratigrafi masih belum diselesaikan.

Penetapan batas bagi peringkat-peringkat dalam skala masa Trias adalah berdasarkan;

  1. Dasar Peringkat Induan (=dasar Trias, = batas Trias Bawah) ditetapkan oleh kewujudan terakhir (LO) konodon Hindeodus parvus di Guangxi, selatan China.
  2. Dasar Peringkat Olenekian mungkin ditetapkan oleh LO bagi konodon Neospathodus waageni di Spiti, India- masih dalam perbahasan.
  3. Dasar Peringkat Anisian (=batas Trias Tengah) mungkin ditetapkan oleh LO konodon Chiosella timorensis di Desli Caira, Romania.
  4. Dasar Peringkat Ladinian ditetapkan oleh LO ammonoid Eoprotrachyceras curioni di Bagolino, Itali.
  5. Dasar Peringkay Karnian (batas Trias Atas) mungkin ditetapkan oleh LO ammonoid Daxatina canadensis di Stures Wiesen, Itali.
  6. Dasar Peringkat Norian mungkin ditetapkan ditetapkan oleh konodon dalam zon ammonoid Stikinoceras kerri, berpandukan dasar Norian di Amerika Utara; masih hangat diperbahaskan.
  7. Dasar eringkat Rhaethian ditetapkan oleh LO konodon Misikella posthernsteini di Steinbergkogel, Austria.
  8. Dasar peringkat Hettangian (=batas Jura, =batas Jura Bawah) ditetapkan oleh LO ammonoid Psiloceras spelae di Kuhjoch, Austria.
Kebanyakan penetapan bagi dasar-dasar bagi 15 subtahap masih kekurangan data formal. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya ahli-ahli geologi yang mengkaji bidang ini.

Monday, October 18, 2010

Ammonoid Pearylandites sp., Aring
Dua spesimen ammonoid Pearylandites sp. telah dikenalpasti di Lokaliti QZ480 baru-baru ini. Spesies ini terhad pada usia Anisian Tengah (Trias Tengah) dan biasa ditemui pada Rantau Amerika Utara dan Rantau Boreal. Oleh itu himpunan ammonoid di Semenanjung Malaysia menunjukkan percampuran antara Tethys, Amerika Utara dan Boreal. Antara spesies luar dari Rantau Tethys yang boleh ditemui di kawasan Aring adalah Holandites sp. dan Tetsaoceras sp. Percampuran spesies-spesies ammonoid ini adalah disebabkan kedudukan Semenanjung Malaysia ketika Trias Tengah yang terletak pada bahagian barat Laut Paleo-Tethys yang menjadi laluan utama atau penghijrahan antara Lautan Plaeo-Tethys dan Lautan Panthalassa.

Monday, October 11, 2010

Fosil Tumbuhan, Jerantut


Cladophlebis sp.


Asteroteca sp.

Fosil tumbuhan ini ditemui di Simpang Kota Gelanggi, Jerantut, Pahang dalam perlapisan sedimen kepunyaan Formasi Kerum dengan usia dianggarkan Trias Atas (Rhaethian?)

Saturday, October 2, 2010

Singkapan Fm Semantan di Jerantut


Satu singkapan batuan berupa cerun potongan mempamerkan perlapisan batuan sedimen enapan marin kepunyaan Formasi Semantan, terletak berhampiran Masjid Jerantut.


Perlapisan batuan terdiri daripada turutan batuan lodak bertuf dengan syal hitam berkarbon.Fosil ammonoid ?Frankites ditemui dalam perlapisan batuan tersebut menandakan usia peneganapan sedimen berlangsung pada usia Ladinian lewat, Trias Tengah.


Monday, September 20, 2010

Singkapan Formasi Semantan, Sebertak


Singkapan batuan enapan marin kepunyaan Formasi Semantan dari Felda Sebertak, Bera, Pahang.


Pemandangan dari singkapan bertentangan.


Turutan batuan adalah terdiri daripada perlapisan tebal batu lumpur, syal berkarbon dan tuf.

Turutan batuan adalah biasa diperlihatkan dalam mana-mana jua singkapan kepunyaan Formasi Semantan. Perulangan perlapisan sedimen klastik dengan piroklastik menunjukkan bahawa berlakunya aktiviti pengenapan sedimen di persekitaran yang tenang yang berselang seli dengan aktiviti volkanik.


Sesar normal yang memotong perlapisan batuan.

Wednesday, August 25, 2010

Formasi Trias Malaysia - litologi, biofasies, korelasi dan kedudukan tektonostratigrafi

Semenanjung Malaysia mempunyai dua formasi Trias yang utama iaitu Formasi Semantan dan Formasi Kaling (diperkenalkan oleh Jaafar Ahmad, 1976) dan dua biofasies yang utama iaitu biofasies Daonella dan biofasies Myophoria (Kobayashi, 1966). Litologi bagi Formasi Semantan adalah terdiri daripada turutan syal berkarbon, batu lodak, tuff riolit dengan kekantan kecil rijang dan batu kapur. Persekitaran pengenapan adalah di persekitaran laut dalam dengan kegiatan volkanik yang aktif; disokong oleh kewujudan fauna ammonoid dan bivalvia bercengkerang nipis. Manakala bagi Formasi Kaling pula terdiri daripada batu pasir, kuartzite dengan sedikit konglomerat, syal dan riolit tuf. Persekitaran pengenapan adalah di persekitaran laut cetek ke laut dalam; disokong oleh kewujudan fauna bivalvia bercengkerang tebal, fosil tumbuhan dan ammonoid.

Fosil dalam batuan Formasi Semantan adalah mewakili biofasies Daonella manakala fosil dalam batuan Formasi Kaling pula mewakili biofasies Myophoria. Fosil Daonella dalam Formasi Semantan berassosiasi dengan ammonoid berusia Ladinian Akhir manakala fosil Myophoria dalam Formasi Kaling pula berassosia dengan ammonoid berusia Anisian Tengah dan Anisian Akhir.

Fauna Myophoria dalam Batu Pasir Myhophoria yang diperkenalkan Newton (1900) (berdasarkan penemuan fauna tersebut di Kuala Lipis) sebelum ini dianggarkan berusia Rhaetian, Trias Awal tetapi berdasarkan kajian terkini didapati bahawa fauna tersebut adalah berusia Anisian hingga Ladinian awal berdasarkan assosiasi dengan ammonoid Anisian seperti yang dilaporkan oleh Kummel (1960), Jaafar Ahmad (1976), Sato (1964) dan Ahmad Rosli & Mohd Shafeea (2008).

Dari segi korelasi berdasarkan kesamaan litologi dan taburan fosil , Formasi Semantan boleh dikorelasikan dengan Formasi Pha Kan dari Kumpulan Lampang di bahagian utara Thailand Formasi Manghuai di bahagian selantan China dan Formasi Na Khuat di bahagian utara Vietnam. Batuan dari Formasi Pha Kan mengandungi banyak bivalvia dan ammonoid berusia Ladinian-Karnian. Manakala Formasi Kaling pula adalah setara dengan Formasi Pha Kan Formasi juga dari Kumpulan Lampang, Formasi Shanglan di bahagian selatan China dan Formasi Diem He di bahagian utara Vietnam. Batuan Formasi ini diwakili oleh spesies-spesies Costatoria, sama seperti yang terdapat dalam Formasi Kaling di Malaysia.

Dari segi kedudukan tektonostratigrafi, Formasi Semantan/Formasi Pha Kan/ Formasi Manghui dan Formasi Kaling/Formasi Pha Kan/ Formasi Shanglan adalah terletak dalam Terain Sukhothai dalam blok Shan-Thai kepunyaan domain Cathaysian.


Tuesday, August 10, 2010

Frenguilliela sp. from QZ480, Aring


Newly discovered from Malaysia, found close associated with Anisian ammonoids (Middle Triassic). Frenguilliela tonurensis were introduced and described by Kobayashi & Tamura (1966) based on single specimen found on Carnian rock strata (Late Triassic) in Tonur, Japan.

Wednesday, August 4, 2010

Struktur saling tindanan bivalvia Daonella

Struktur saling tindanan fosil bivavia Daonella ini sering diperlihatkan pada satah-satah batuan sedimen kepunyaan Formasi Semantan. Spesimen diperolehi dari Ladang Jentar, Mentakab, Pahang.

Wednesday, July 28, 2010

Singkapan batuan volkanik Fm Aring


Laluan dari K. Berang bagi jalanraya Pakej 6A. Tanah berwarna merah hasil luluhawa batuan volkanik.


Tanah hasil luluhawa batuan andesit.

Antara singkapan batuan volkanik yang dapat dicerap pada cerun-cerun potongan.


Batuan tuf lapili


Batuan andesit


Batuan tuf terlaminasi

Singkapan baru bagi Formasi Aring telah terdedah di laluan jalanraya K.Berang- Aring (Pakej 6A) di mana kerja-kerja pemotongan cerun sedang giat dijalankan (begitu juga dengan laluan di sebelah Aring). Sepanjang laluan tersebut mungkin tersingkap sempadan antara Formasi Telong dan Formasi Aring. Cerapan di lapangan tidak dapat dilakukan kerana masalah keupayaan enjin di mana hanya kenderaan pacuan empat roda sahaja yang boleh melalui jalan tersebut.

Formasi Aring diperkenalkan oleh Aw (199o) berdasarkan singkapan batuan di Sg. Nuar berhampiran Sg. Lebir. Ketebalan batuan dianggarkan kira-kira 3km dengan usia dianggarkan berjulat dari Karbon Atas hingga Trias Atas.

Litologi Formasi Aring didominasi oleh batuan volkanik (piroklastik, lava andesit) marmar dolomitik dan argilit. Batuan piroklastik diwakili oleh tuf litik kristal, tuf berbutir halus, batuan sedimen bertuf, tuf apanitik, tuff lapili dan breksia volkanik. Batuan-batuan volkanik ini jelas diperlihatkan pada singkapan-singkapan batuan tersebut.


Sunday, July 18, 2010

Ammonoid Japonites sp. dari Aring, G. Musang


Pandangan lateral (Lateral View)Pandangan lateral (lateral view - other side)


Pandangan venter (venter view)


Pandangan bahagian dalam (view of umbilicus wall)


Garis sutura yang masih jelas diperlihatankan
(preservation of suture line that can be well observed)

Ammonoid Japonites sp. ini adalah penemuan terbaru dan pertama kali pernah direkodkan di Malaysia. Kewujudan spesies yang sama telah direkodkan di Jepun dan selalunya wujud di rantau Amerika Utara. Pengenalpastiannya masih di peringkat awal. Kewujudannya dalam Rantau Tethyan membuktikan bahawa kawasan Aring pada usia Anisian mungkin berada di persimpangan /bukaan lautan paleo-Tethyan.

Spesimen yang ditemui dikawasan Aring ini adalah antara spesimen yang terbaik keadaan pengawetannya walaupun tanpa bahagian umbilikus selain ammonoid Danubites kansa (lengkap dengan umbilikus dan garis-garis sutura) yang juga pernah ditemui di kawasan tersebut.Tuesday, July 13, 2010

Fosil-fosil Triassik terbaru dari Aring, Gua Musang


Kerja pembinaan untuk laluan baru Jalanraya Aring-K. Berang sedang giat dijalankan melibatkan melibatkan pemotongan cerun-cerun bukit. Laluan baru ini merintangi strata batuan Trias marin yang diwakili oleh Formasi Telong berusia Perm hingga Trias Atas. Semestinya fosil-fosil yang bakal ditemui dikawasan tersebut adalah fosil yang pernah hidup di dasar lautan kuno yang berusia 245-228 juta tahun lampau.


Fosil ammonoid Kellnerites samnuaensis MANSUY adalah antara fosil yang paling kerap ditemui di kawasan Aring. Fosil ini berusia Anisian lewat dan tergolong dalam Zon Balatonites; turut dilaporkan penemuannya di Vietnam.

(Ammonoid Kellnerites samnuaensis MANSUY is commonly found in the Aring area. This fossil is assigned to be late Anisian and represent Balatonites Zone; also documented in Vietnam.)Fosil ammonoid Acrochordiceras sp. juga biasa ditemui di kawasan Aring.

(Ammonoid Acrochordiceras sp. commonly found in this area as well.)

Sesuatu yang menarik mengenai strata batuan Trias Formasi Telong adalah wujudnya lapisan bivalvia Claraia pada beberapa lapisan batuannya. Lapisan- lapisan tersebut dapat dicerap di beberapa cerun potongan menandakan lapisan tersebut adalah dari horizon yang sama. Claraia muncul sejak Tahap Capitanian, Permian Akhir dan pupus pada Anisian, Trias Tengah; mencapai kemuncak kehidupan pada sempadan Permian-Triassik. Berkemungkinan spesies Claraia Stachei, Claraia wangi dan Claraia cf. killernensis wujud di kawasan tersebut khasnya dalam Fm Telong.


Sunday, July 4, 2010

Singkapan batuan segar, Aring, KelantanFasa kedua bagi pembinaan jalanraya Aring ke K.berang sedang rancak dalam pembinaan. Kebanyakkannya sedang dalam kerja-kerja pemotongan cerun-cerun bukit yang beralun. Kawasan laluan melibatkan kawasan Formasi Telong yang berusia Perm hingga Karnian. Banyak fosil Triassik telah ditemui pada cerun potongan di sepanjang laluan jalanraya tersebut.


Kerja-kerja pemotongan cerun bukit tersebut telah mendedahkan singkapan batuan yang segar walaupun batu yang terdedah tersebut telah teruk terluluhawa. Pemotongan cerun-cerun tersebut merintangi turutan batuan Triassik berarah utara selatan. Peluang untuk menemui/mencari fosil-fosil dalam singkapan batuan tersebut adalah sangat tinggi. Kita tidak akan dapat menjangkakan apa jenis fosil yang akan kita temui. Bayangkan, dasar lautan kuno yang semestinya mempunyai hidupan, mati dan tertimbus dalam dasar lautan. Kemudiannya terus tertimbus oleh enapan-enapan selepasnya; untuk 237 juta tahun lamanya sehinggalah kini ia terdedah.


Singkapan batuan ini adalah kepunyaan Formasi Aring yang terdiri daripada turutan batuan berargilit dan piroklastik. Apa yang menariknya adalah peluang yang tinggi untuk mencari sempadan formasi/batuan antara Formasi Telong dan Formasi Aring. Perubahan litologi yang dapat dicerap di lapangan dapat menentukan sempadan formasi/batuan tersebut.


Berada di singkapan-singkapan batuan tersebut membuat seperti kita berada di dasar lautan kuno pada 237 juta tahun lampau. Inilah peluang untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang, walaupun kita 'tidak pasti' mengenai kepastiannya. Masa dan jarak tidak mengizin penulis berada lama di kawasan ini. Dalam 6-7 bulan nanti, cerun-cerun ini pastinya akan ditutupi oleh rumput-rumput atau semburan konkrit.


Alangkah seronoknya jika perasaan 'seronok ' mencari fosil dan perasaan 'ingin tahu' mengenai bakal fosil yang akan ditemui, dapat dikongsi dengan para geologist yang lain.