Thursday, October 16, 2008

Lapisan Merah dari Formasi KerumSingkapan ini terdedah di kawasan Sg. Poho, Jerantut berhampiran batu Kapur Kota Gelanggi untuk pembinaan kawasan perumahan. Lapisan batu lumpur putihnya mengandungi fosil tumbuhan seperti Neocalamites sp., Cladioplebis sp., Taeniopteris sp. Ortozamites sp. dan Equisetum sp.. Singkapan ini mungkin sebahagian dari bahagian atas Formasi Kerum atau mungkin adalah Termus Syal iaitu salah satu ahli dalam Kumpulan Tembeling. Usia pengenapan mungkin pada Trias Akhir ke Jura Awal.

Sedimen Tenggelam

Pengenapan berlaku di persekitaran yang aktif volkanik beserta dengan pergerakan tektonik yang aktif di kawasan tasik berhampiran muara sungai. Fosil tumbuhan 'cycad' dan Neocalamites boleh ditemui dalam batuan sedimen tersebut. Usia pengenapan mungkin berlangsung pada Trias Akhir-Jura Awal sekitar pertukaran marin ke daratan yang mengalami pengangkatan ataupun mungkin terbentuk hasil pergerakan sesar di lembangan 'pull-apart'. Ini di buktikan dengan kawujudan Struktur bunga negatif atau ' Negative flower structure' di kawasan ini. Lapisan hitam adalah kaya dengan fosil tumbuhan manakala lapisan cerah pula terdiri daripada batuan tuf berpasir. Kewujudan singkapan ini menimbulkan berbagai persoalan, mungkinkah bongkah besar batuan sedimen yang kelihatan seperti dari Formasi Semantan telah 'tenggelam' dalam lembangan pengenapan Formasi Kerum sama seperti kewujudan batu kapur Kota Gelanggi yang terletak berhampiran kawasan ini? Mungkinkah wujud pengenapan muda pada usia Tertiary seperti yang pernah dicadangkan oleh Lee dan Fatt, 2004 sebagai Formasi Putat?

Konglomerat Volkaniklastik


Singkapan batuan ini tersingkap di cerun potongan Jalan Maran-Jerantut berhampiran Batu Kapur Kota Gelanggi yang merupakan sebahagian dari Kumpulan Gua Musang. Singkapan ini adalah sebahagian dari Formasi Kerum yang dicirikan oleh lapisan volkaniklastik di mana klasnya bersaiz pebel hingga buntar adalah terdiri dari bahan piroklastik. Menariknya pada singkapan ini memperlihatkan batuan sedimen yang masih lembut telah 'tenggelam' ke dalam sedimen konglomerat.

Tuesday, October 14, 2008

Ammonoid atau ammonites?
Ammonoid (cephalopoda) adalah salah satu hidupan laut yang paling berjaya dalam perkembangannya serta mempunyai kaitan dengan sotong kurita, sotong-sotong dan nautilus. Ahli paleontologi perlu membezakan ammonoid dan ammonites dengan teliti. Ammonoid wujud dari Zaman Devonian Awal sehingga penghujung Zaman Kapur atau kira-kira dari 400 ke 66 juta tahun lampau. Ammonites adalah suborder kepada ammonoid yang bermula dari Zaman Jurasik antara 200 ke 150 juta tahun dahulu.


Ammonoid mempunyai cangkerang berpilin. Jasad yang hidup tinggal di bahagian kebuk kehidupan iaitu pada penghujung kebuk yang terbesar. Ammonites boleh membesar sehingga mencapai diameter satu meter. Semasa Jurasik dan Kapur, ammonoites telah mengalami kepelbagaian kepada banyak spesies-spesies yang berbeza, yang dibezakan melalui bentuk garis sutur yang komplek. Ini ada hubungan dengan kesesuaian atau adapatasi terhadap persekitaran pada masa itu demi kelangsungan spesies itu terus membiak.

Kesemua ammonoid telah pupus pada detik kepupusan massa Kapur yang pada masa yang sama pupus bersama dinasor-dinasor.

Ammonoids were a very successful order of sea creatures (Ammonoidea) among the cephalopods, related to the octopuses, squids and nautilus. Paleontologists are careful to distinguish the ammonoids from the ammonites. Ammonoids lived from Early Devonian times until the end of the Cretaceous Period, or from about 400 million to 66 million years ago. Ammonites were a suborder of ammonoid with heavy, ornamented shells that thrived starting in the Jurassic Period, between 200 and 150 million year ago.

Ammonoids have a coiled, chambered shell that lies flat, unlike gastropod shells. The animal lived at the end of the shell in the largest chamber. The ammonites grew as large as a meter across. In the wide, warm seas of the Jurassic and Cretaceous, ammonites diversified into many different species, largely distinguished by the intricate shapes of the suture between their shell chambers. It is suggested that this ornamentation served as an aid to mating with the right species. That would not help the organism survive, but by ensuring reproduction it would keep the species alive.

All the ammonoids died at the end of the Cretaceous in the same mass extinction that killed off the dinosaurs.

Wednesday, October 8, 2008

Pengawetan Fosil

Apa itu fosil?
Fosil adalah tinggalan prasejarah atau kesan-kesan kehidupan yang terawet secara semulajadi dalam kerak bumi. Fosil terbahagi kepada dua bahagian iaitu tinggalan hidupan (cangkerang atau tulang) dan kesan-kesan hidupan (jejak, tapak atau kesan korekan). Kebanyakkan fosil masih lagi mempunyai kelangsungan sehingga kini seperti lipas, kala jengking dan buaya. Oleh itu tidak semua fosil-fosil adalah hidupan yang telah pupus. Fosil yang boleh dilihat tanpa menggunakan mikroskopik dinamakan makrofosil. Bagaimana pun dalam batuan sedimen seperti batu kapur dan syal mempunyai banyak mikrofosil yang perlu diektrak dari batuan. Paleontologi adalah salah satu bidang geologi yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan yang pernah wujud pada zaman-zaman geologi yang lalu.

Bagaimana hidupan diawet sebagai fosil?
Kebanyakkan hidupan yang hidup terdahulu tidak merekodkan kemunculannya. Manakala pengawetan fosil adalah jarang pula berlaku. Proses pemfosilan bermula dengan penimbusan terhadap objek oleh sedimen-sedimen yang seterusnya membentuk lapisan-lapisan batuan yang berlangsung selama jutaan tahun. Semasa penimbusan itu sedimen bertukar kepada batuan manakala objek bertukar kepada fosil. Untuk terawet sebagai fosil, hidupan itu mestilah;
 • mempunyai bahagian yang keras supaya boleh terawet seperti cangkerang, gigi atau tulang.
 • ditimbus/dienapkan oleh sedimen-sedimen.
 • tidak mengalami tindakan kimia, biologi dan fizikal selepas penimbusan.
Namun begitu tidak kesemua hidupan berpeluang yang seimbang untuk diawetkan. Pengawetan bergantung kepada di mana hidupan itu hidup. Dengan kata lain, hidupan di persekitaran marin dan persisir pantai menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pengawetan berbanding persekitaran daratan kerana kadar pengenapan/penimbusan sedimen di persekitaran marin lebih tinggi berbanding persekitaran daratan.

Jenis-jenis pengawetan fosil
1. Pengawetan bahagian keras yang asal:
 • Bahan asal berkalsit seperti enchinoderma dan foraminifera
 • Cangkerang beraragonit seperti cangkerang ammonoid dan bivalvia, tetapi aragonit adalah bahan tidak stabil dan cenderung untuk terkristal kepada kalsit.
 • Bahan asal berfosfat seperti sisik ikan, gigi konodon dan tulang invertebrata.
 • Bahan asal berorganik seperti selulosa, keratin, chitin dan kolagen yang terdapat pada daun atau batang tumbuh-tumbuhan dan serangga.
2. Perubahan kimia bahan asal:
 • Permineralan- akibat pengisian ruang-ruang pori dalam batang-batang pokok, cangkerang atau tulang oleh enapan dari mineral-mineral terlarut. Penambahan bahan mineral ini menjadikan fosil termineral lebih berat berbanding bahan asal. Contohnya kayu terpetrifi.
 • Pengantian- mineral asal telah diganti oleh komposisi lain selalunya oleh mineral pirit dan silika tetapi masih mengekalkan bahan asalan.
 • Pengkristalan- kebanyakkan cangkerang adalah terbina dari aragonit, satu bentuk kalsium karbonat (CaCO3) yang tidak stabil. Dengan perubahan masa, aragonit akan terubah atau terkristal kepada kalsit.
 • Pengkarbonan- pengawetan tumbuhan atau haiwan dalam bentuk kepingan karbon nipis selalunya dalam batuan berargilit.
3. Teraan bahan keras dalam sedimen:
Kebanyakkan fosil adalah dalam bentuk teraan atau tempaan. Bahagian kerasnya telah mengalami pereputan atau pelarutan semasa penimbusan lalu meninggalkan acuan (molds) pada batuan perumahnya. Terdapat dua jenis acuan iaitu acuan dalaman dan acuan luaran. Acuan dalaman merujuk kepada teraan bahagian dalam cangkerang manakala acuan luaran merujuk kepada teraan bahagian luar cangkerang dalam batuan. Bekas (cast) jarang kedapatan tetapi boleh dibuat melalui pengisian molds oleh lempung atau latek (susu getah) untuk membentuk replika atau bekas tiruan.

4. Pengawetan bahan lembut:
Dalam keadaan yang jarang berlaku, bahagian-bahagian lembut hidupan boleh diawetkan. Dua keadah yang biasa kedapatan adalah pembekuan (freezing) dan pemumiaan (desiccation). Pangawetan bahan lembut juga boleh berlaku jika serangga atau haiwan kecil terperangkap dalam resin atau getah pokok yang kemudian membentuk amber. Bagi haiwan besar pula mungkin terperangkap di dalam minyak bertar atau asphalt.

5. Kesan fosil atau Ichnofosil:
kesan fosil adalah tandaan pada sedimen yang terhasil dari aktiviti hidupan dalam sedimen yang lembut. Aktiviti tersebut termasuklah pergerakan hidupan seperti berjalan, merayap atau merangkap pada permukaan sedimen dan pengorekkan lubang dalam sedimen. Kajian terhadap fosil kesan dinamakan sebagai Ichnologi. Kesan fosil menyediakan maklumat persekitaran purba seperti kedalaman air, arus paleo, kemampuan mendapatkan makanan dan kadar pengenapan sedimen. Jenis-jenis fosil kesan adalah seperti berikut;
 • Tapak/jejak- terhasil oleh kaki dari haiwan yang berjalan. Menyediakan maklumat seperti ketinggian dan panjang haiwan, samada berkaki dua (bipedal) atau berkaki empat (quadrupedal), kelajuan, berlari atau berjalan, samada karnivor, herbivor atau akuatik. Dalam kebanyakkan kes, tapak haiwan hanya merekodkan kewujudannya. Seekor dinasor mungkin meninggalkan banyak jejak tetapi mati dengan meninggalkan sedikit tulang atau langsung tidak terawet.
 • Jalaran (trails)- dihasilkan oleh cacing atau antropod merangkak atau dari ekor haiwan yang merangkak. Jalaran selalunya adalah linear yang menunjukan pergerakan pada arah tertentu dan selalunya boleh ditentukan bahagian posterior atau anteriornya.
 • Burrow- pengorekan lubang oleh haiwan dalam sedimen lembut untuk tujuan mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Jaringan burrow membentuk bioturbation yang akan memusnahkan struktur primer sedimen lalu menghasilkan struktur masif, homogenus atau batuan tanpa struktur.
 • Borings- lubang yang dibuat oleh haiwan pada cangkerang, kayu atau sedimen keras selalunya membulat. Sesetengah siput membuat borings atau lubang gerudi pada cankerang moluska seperti kerang.
 • Coprolites- terbentuk hasil dari bahan buangan haiwan atau najis haiwan yang terawet. Mungkin mengandungi serpihan makan tak terhadam yang menyediakan maklumat habitat pemakanan haiwan fosil.
 • Gastroliths- adalah batuan tergilap dari hempedal burung atau perut reptilia dan dinasor.
 • Kesan akar- dihasilkan oleh akar tumbuhan.
Kenapa pengawetan adalah jarang kedapatan?
Hidupan atau organisma sangat sedikit untuk terawet sebagai fosil. Persoalan ini haruslah dirujuk kepada persekitan di mana hidupan ini pernah hidup suatu ketika dulu. Contohnya serangga dan dinasor amat jarang terawet kerana mereka hidup di kawasan daratan dan bila mati amat jarang tertimbus oleh sedimen malah ada yang terurai oleh bakteria atau dimusnahkan oleh pemangsa. Berlainan bagi hidupan yang tinggal di persekitaran marin seperti moluska yang besar kemungkinan boleh terawet sebagai fosil.

Selain itu terdapat banyak hidupan yang mempunyai bahagian lembut berbanding bahagian keras. Untuk mengawetkan bahagian lembut ini memerlukan pengasingan terhadap oksigen selepas kematiannya dan hanya mungkin berlaku di persekitaran penurunan atau anerobik dengan kadar pengenapan sedimen berargilit yang tinggi; tetapi keadaan ini amat jarang sekali berlaku.Monday, October 6, 2008

Lokaliti Berfosil di Aring


QZ467

QZ480

Kepentingan FosilFosil adalah warisan hidupan purba dan hanya terdapat dalam batuan sedimen. Jenis fosil yang terawet bergantung kepada usia geologi batuan dan persekitaran di mana mereka dienapkan di mana mereka pernah hidup ketika itu. Dalam beberapa masa dalam sejarah bumi, kepupusan telah berlaku dan tersimpan sebagai rekod-rekod fosil. Rekod fosil adalah satu-satunya bukti tentang kewujudan hidupan di muka bumi lebih 3.6 billion tahun dahulu. Kajian dalam bidang geologi, evolusi, plat tektonik, astronomi, ekologi dan biologi tidak bermakna tanpa fosil. Fosil-fosil juga menunjukkan bagaimana fizikal bentuk muka bumi berubah sepanjang masa seterusnya kita boleh mengkaji kesan perubahan cuaca/iklim suatu ketika dahulu seterusnya ia sangat penting dalam penentuan kedudukan dan korelasi strata bumi, penafsiran keadaan persekitaran kuno, paleobiogeografi dan sebagainya.

Pencirian fosil dilakukan terhadap pelbagai bentuk dan morfologi bahagian keras hidupan yang terawet dalam batuan sedimen. Proses pencirian bermula dari detik pencarian fosil hinggalah fosil selesai diperihalkan. Fosil sememangnya mempunyai banyak kepentingan saintifik. Antara nilai saintifik fosil tersebut adalah:

 • Fosil sebagai penunjuk usia
 • Fosil sebagai penunjuk paleoiklim
 • Fosil sebagai penunjuk paleosikataran
 • Fosil sebagai rekod evolusi
 • Fosil sebagai rekod kemandirian spesis
 • Individu fosil sebagai spesimen rujukan
Beberapa penemuan fosil moluska Trias pernah dilaporkan di Semenanjung Malaysia oleh pengkaji-pengkaji dari Jepun dan British di Kelantan, Pahang, N. Sembilan, Johor, Kedah dan Perak. Sayangnya, kebanyakan lokaliti berfosil seperti yang ditemui oleh pengkaji-pengkaji terdahulu sepatutnya direkodkan dan dijadikan sebagai lokaliti tip/kajian tetapi sebahagiannya lenyap akibat aktiviti manusia untuk pembangunan atau terus terabai disebabkan tiada kesedaran tentang nilai warisan fosil. Selain itu selepas negara kita mencapai kemerdekaan, banyak hasil-hasil kajian mereka di Tanah Melayu ketika itu dibawa pulang ke negara asal mereka untuk dijadikan kajian lanjutan. Suatu usaha perlu diwujudkan bagi memberi kesedaran betapa negara kita ini juga mempunyai nilai warisan fosil yang tinggi nilainya di samping turut menghargainya.

Geologic Time ScaleThe geologic time scale is a chronologic schema (or idealized Model ) relating stratigraphy to time that is used by geologists and other earth scientists to describe the timing and relationships between events that have occurred during the history of Earth. The table of geologic time spans presented here agrees with the dates and nomenclature proposed by the International Commission on Stratigraphy, and uses the standard color codes of the United States Geological Survey.

Evidence from radiometric dating indicates that the Earth is about 4.570 billion years old. The geological or deep time of Earth's past has been organized into various units according to events which took place in each period. Different spans of time on the time scale are usually delimited by major geological or paleontological events, such as mass extinctions. For example, the boundary between the Cretaceous period and the Paleogene period is defined by the extinction event, known as the Cretaceous-Tertiary extinction event, that marked the demise of the dinosaurs and of many marine speciess. Older periods which predate the reliable fossil record are defined by absolute age.

The largest defined unit of time is the supereon, composed of eons. Eons are divided into eras, which are in turn divided into periods, epochs and ages. The terms eonothem, erathem, system, series and stage are used to refer to the layers of rock that correspond to these periods of geologic time.

Geologist tend to talk in terms of Upper/Late, Lower/Early and Middle parts of periods and other units , such as "Upper Jurassic", and "Middle Cambrian". Upper, Middle, and Lower are terms applied to the rocks themselves, as in "Upper Jurassic sandstone", while Late, Middle, and Early are applied to time, as in "Early Jurassic deposition" or "fossils of Early Jurassic age." The adjectives are capitalized when the subdivision is formally recognized, and lower case when not; thus "early Miocene" but "Early Jurassic." Because geologic units occurring at the same time but from different parts of the world can often look different and contain different fossils, there are many examples where the same period was historically given different names in different locales. For example, in North America the Lower Cambrian is referred to as the Waucoban series that is then subdivided into zones based on trilobites. The same timespan is split into Tommotian,Atdabanian and Botomian stages in East Asia and Siberia. A key aspect of the work of the International Commission on Stratigraphy is to reconcile this conflicting terminology and define universal horizons that can be used around the world. Source from Wikipedia

Dunia Trias (251-199 juta tahun)Trias telah dinamakan oleh Friedrich Von Alberti pada tahun 1834. Zaman Trias adalah yang pertama dari tiga bahagian era Mesozoik selain zaman Jura dan zaman Kapur. Zaman Trias juga dikenali sebagai zaman Reptilia atau ‘The Age of Reptiles’. Zaman ini berlangsung selama 52 juta tahun dari 251 ke 199 juta tahun lampau. Trias dinamakan bersempena turutan batuan 3 warna iaitu merah (lapisan-lapisan merah), putih (kapur) dan hitam (syal hitam) yang ditemui di Jerman.

Zaman Trias dibahagikan kepada Epok Awal, Tengah dan Lewat yang dirujuk kepada turutan batuan Bawah, Tengah atau Atas. Turutannya adalah seperti berikut;


Trias Atas/Lewat (Tr3)

Rhaethian (203.6 – 199.6)

Norian (216.5 – 203.6)

Karnian (228.0 – 216.5)

Trias Tengah (Tr2)

Ladinian (237.0 – 228.0)

Anisian (245.0 – 237.0)

Trias Bawah/Awal (Scythian)

Olenekian (249.7 – 245.0)

Induan (251.0 – 249.7)

PALEOGEOGRAFI

Bumi ketika itu hanya mempunyai satu kerak sahaja yang dinamakan sebagai Pangea ( “all the land”) dan pada awal Trias, Pangea ni mula terpisah dan hanyut kepada dua kerak lain dan proses pemisahannya masih berlangsung sehingga ke hari ini. Kerak besar ini pula dikelilingi oleh lautan yang luas dinamakan sebagai Panthalassa (“all the sea”). Amerika Utara, Eropah dan Asia membentuk kerak Laurasia manakala Amerika Selatan, Australia, India, Afrika dan Antartika pula membentuk Gondwanaland. Pemisahan dan penghayutan kerak besar yang masih berlangsung inilah yang membentuk daratan atau muka bumi yang dapat kita lihat sekarang ini. Kesemua sedimen lautan dalam yang terenap semasa Trias telah hilang melalui proses subduksi kerak lautan, oleh itu hanya sedikit sahaja enapan tersebut diketahui.

IKLIM

Secara umumnya pada Trias awal, iklim adalah panas dan kering membentuk lapisan batu pasir merah dan batuan pengewap (evaporites). Iklim ini menjadi lebih buruk semasa Trias Lewat di mana wujud aktiviti volkanik yang intensif yang meningkatkan paras karbon dioksida ke udara. Tiada bukti-bukti penglasieran pada kedua-dua kutub malah kawasan tersebut adalah lembap, iklim yang sesuai untuk haiwan seperti reptilia. Dengan lautannya luas dengan satu muka bumi yang terhad iaitu pangea menyebabkan ia kurang mempengaruhi iklim global tetapi wujud keadaan di mana musim panas dan musim sejuk yang melampau. Sebahagian besar bahagian Pangea adalah secara geologinya stabil dengan kurangnya aktiviti volkanik. Proses hakisan lebih giat berbanding pembentukan pergunungan. Partikel-partikel yang terhakis terutama dari kawasan-kawasan tanah tingginya berkumpul lalu terenap di kawasan- kawasan lembangan. Sesetengah lembangan tersebut membentuk mendapan lapisan merah batu pasir atau syal yang dipanggil lapisan-lapisan merah (red beds).


BENTUK HIDUPAN
Semasa Trias, organismanya boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu hidupan berkelangsungan dari kepupusan Perm-Trias, kumpulan hidupan yang berkembang biak hingga sekarang dan kumpulan hidupan yang dominan sepanjang era Mesozoik. Zaman Trias menjadi radiasi adaptif iaitu pengisian nic ekologi yang kosong oleh spesies terevolusi yang terselamat dari detik kepupusan tersebut.

Fosil-fosil yang ditemui dalam batuan Trias mencadangkan ia adalah jangka masa peralihan di mana hidupan seperti tumbuhan dan haiwan yang hidup pada zaman terdahulu pupus dan bentuk baru kehidupan muncul pada zaman Trias. Lebih 90% spesies hidupan invertebrata marin, haiwan dan tumbuhan telah pupus pada detik kepupusan massa perm-Trias dan ia menjadi detik paling buruk dalam sejarah bumi. Saintis percaya bahawa kombinasi letusan gunung berapi, penyusutan global paras air laut, perubahan iklim dan kehilangan habitat haiwan semasa pembentukan Pangea mungkin menyumbang kepada kepupusan tersebut.

Zaman Trias menjadi detik penting bagi perkembangan hidupan tumbuh-tumbuhan. Konifer berkembang seiring dengan fern (paku-pakis), saikad, pohonan bebuluh ekor kuda (horsetail) dan spesies seperti fern berbenih. Tumbuhan Trias mempunyai lapisan berlilin (waxy) yang tebal dan tidak tumbuh tinggi seperti tumbuhan yang terdapat pada masa kini. Saintis percaya bahawa ini adalah untuk kesesuaian atau adaptasi tumbuhan tersebut terhadap iklim yang panas dan kering pada masa itu. Ia juga menyumbang kepada pembentukan gigi yang tumpul, besar dan bundar (untuk meragut, memotong dan mengunyah) terhadap haiwan-haiwan herbivor termasuklah dinasour-dinasour. Tumbuhan susulan yang dapat hidup hingga ke Trias termasuklah lycophytes, ginkgophyta dan glossopterid. Konifer dominan di hemisfera utara manakala Glossopteris pula dominan di hemisfera selatan.

Pada Lewat Trias, kira-kira 220 juta tahun dahulu, mamalia buat pertama kalinya telah muncul. Saintis percaya mamalia ini adalah terevolusi dari reptilia seperti mamalia iaitu Theriodontia. Reptilia telah bertambah dengan banyak semasa Trias. Manakala amfibia berkembang biak dengan baik semasa Triass terutama labyrinthodonts. Sesetengah spesies hidup di laut dan terevolusi kepada plesiosaurs (pemakan ikan) seperti ichthyosaurs. Kura-kura, katak, salamander dan cicak (ular) dan pterosaurs (reptilia terbang) juga telah mula muncul pada usia tersebut.

Moluska seperti ammonoid, siput dan perayap atau kerang (clams) telah mengantikan brakiopod sebagai invertebrat marin bercangkerang yang biasa kedapatan di lautan. Banyak famili brakiopod telah pupus begitu juga dengan kumpulan trilobit.

Dinasor pertama muncul pada Lewat Trias (The Age of Dinosours) termasuklah Eoraptor, Herrerasaurus, Staurikosaurus dan Coelopphysis. Pada penghujung zaman Trias, dinasor menjadi haiwan vertebrata daratan yang lebih dominan bersama pterosaurs dan buaya.