Wednesday, December 14, 2011

Singkapan Konglomerat K. Krau, Temerloh


Satu singkapan batuan yang mempamerkan konglomerat melapisi syal kepunyaan Formasi Semantan tersingkap di Kg. Dato' Shariff Ahmad berhampiran Bandar Kuala Krau, Temerloh.Sempadan batuan dapat dicerap dengan jelas di lapangan yang mengambarkan berlaku perubahan luahan sedimen ke dalam lembangan. Berkemungkinan perubahan persekitaran pengenapan dari laut dalam/agak dalam ke persekitaran kebenuaan akibat proses angkatan pada usia awal Trias Atas.Sukar dipastikan samada wujud ketakselaran antara lapisan batuan tersebut memandangkan arah perlapisan antara kedua-duanya adalah sama. Penelitian pada permukaan/satah lapisan syal mungkin dapat menjelaskan keadaan tersebut.Saiz klasta konglomerat mencapai 15 cm yang terdiri daripada batuan volkanik, sama seperti singkapan konglomerat dari Kawasan Industri Jerantut. Matrik adalah terdiri daripada bahan klastik bertuf.Lapisan syal yang dapat diperhatikan pada bahagian bawah singkapan. Tiada sebarang fosil ditemui dalam ' short trip' ini. Fosil bivalvia Daonella dan Peribositra biasa ditemui dalam lapisan ini dalam Formasi Semantan yang menunjukkan usia Ladinian, Trias Tengah.Wednesday, November 2, 2011

Singapan enapan Fm Semantan, Mentakab


Satu singkapan batuan kepunyaan Formasi Semantan tersingkap di kawasan Industri Mentakab, Temerloh, Pahang. Namun begitu tidak ditemui sebarang fosil makro dalam turutan batuan tersebut.Singkapan terdiri daripada turutan batu lumpur yang berkarbon atau bertuf, syal, batu pasir bertuf dan batu lodak.Perlapisan batuan enapan turbidit ini mungkin terenap dipersekitaran laut dalam. Cirian utama bagi perlapisan ini adalah diwakili oleh selang lapis batu lumpur berkarbon, syal dan batu pasir bertuf.
Batu lodakKesan bio yang dicerap dalam batu lumpur berkarbon.

Sunday, September 25, 2011

The future of PalaeontologyAll geologist must realize that the future of palaeontology is closely connected to all of futures. Only if we strive to understand the interactions of organisms and environmental change in the past can we hope to predict and therefore in the future. The future of palaeontology is indeed our own future! - Robin Cocks & Steve Culver, 1996.

Tuesday, September 6, 2011

Strata enapan marin Formasi Semantan, Kg. Sempadan, Temerloh


Singkapan strata enapan marin kepunyaan Formasi Semantan ini dicerap di Kg. Sempadan, Temerloh, berhampiran sempadan Daerah Bentong dan Temerloh melalui jalan lama Temerloh-Karak. Tiada sebarang fosil ditemui pada singkapan batuan tersebut (agak mengecewakan!).


Litologi utama bagi strata batuan tersebut adalah terdiri daripada turutan/jujukan perlapisan antara syal berkarbon, batu lodak, batu lumpur dan tuf riolit. Perlapisan batuan telah bermiring menghala ke arah tenggara dengan perbagai darjah kemiringan.


Lapisan syal berkarbon yang menindih lapisan batuan tuf riolit dan ditindih oleh batu lumpur.


Batuan tuf riolit yang telah terluluhawa sepenuhnya.


Lapisan batu lumpur yang mempamerkan struktur tertentu akibat kandungan iron.


Kawasan Temerloh terutamanya di kawasan Mentakab sememangnya mempunyai banyak lokaliti-lokaliti berfosil. Jaafar Ahmad telah menjalankan pemetaan geologi di kawasan tersebut dan telah memperkenalkan Formasi Semantan (enapan laut dalam) dan Formasi Kaling (enapan laut cetek) yang masih digunapakai sehingga kini. Menurutnya, Formasi Semantan adalah dianggarkan berusia Trias Tengah hingga Trias Atas, manakala Formasi Kaling pula adalah berusia Trias Atas berdasarkan bukti-bukti paleontologi. Dari kajian terkini, berdasarkan penemuan fosil-fosil terbaru serta maklumat paleontologi terbaru, didapati bahawa Formasi Kaling mungkin terbatas sehingga usia Anisian, Trias Tengah sahaja, manakala Formasi Semantan mungkin berlangsungan dari usia Anisian, Trias Tengah hingga Karnian, Trias Atas. Penulis amat menginginkan ruang /kesempatan untuk menjejak semula kesemua lokaliti-lokaliti berfosil di kawasan tersebut untuk didokumentasikan semula.Sunday, June 19, 2011

Fosil bivalvia Trias dari Kerambit, Lipis


Satu singkapan yang kaya dengan fosil Trias kepunyaan Formasi Semantan telah ditemui pada satu cerun potongan bukit di Kerambit, Lipis. Singkapan batuan terdiri daripada turutan batuan syal, batu lumpur dan batu lodak.

Lapisan berfosil boleh ditemui pada lapisan-lapisan tertentu terutama dlm batu lumpur. Kajian terdahulu menunjukan bahawa antara fosil yang boleh ditemui di kawasan ini adalah Costatoria pahangensis (non, = Costatoria goldfussi), Entolium subdemissum, Elegantinia? sp., Plicatula (Pseudolacunopsis) cf. curunata, Cardium scrivenori dan Lima (Plagiostoma)? sp. Dari cerapan terkini, didapati terdapat banyak lagi fosil-fosil yang boleh ditemui di kawasan tersebut seperti Gruenelwaldia sp. dan Costatoria goldfussi. Penemuan ini unik kerana Costatoria juga boleh ditemui dalam batuan berargilit kepunyaan Formasi Semantan yang mana sebelum ini hanya ditemui dalam batuan berarenit yang sering dirujuk sebagai Batupasir Myophoria dalam bentuk longgokan kepunyaan Formasi Kaling. Ini menunjukan bahawa wujud perbezaan persekitaran pengenapan dan bukan dikawal oleh usia pengenapan. Dengan kata lain, Formasi Semantan dan Formasi Kaling telah dienapkan dipersekitaran yang berbeza pada usia geologi yang sama.Acuan luaran Gruenelwaldia sp.


Kesemua spesimen Costatoria dari kawasan ini adalah terdiri daripada spesies goldfussi. Costatoria pahangensis yang ditemui oleh pengkaji terdahulu sebenarnya adalah Costatoria goldfussi yang mempunyai 8-12 rusukan primer dan tidak mempunyai rusukan sekunder.


Cirian utama Costatoria goldfussi adalah kehadiran 5 hingga 7 garis rusukan pada kawasan 'area'. Sebelum ini, spesimen-spesimen Costatoria dari strata-strata batuan Trias didapati tidak mempunyai garis rusukan pada kawasan 'area' sebaliknya mempunyai garis-garis melintang halus yang seterusnya dikenalpasti samada Costatoria pahangensis, Costatoria malayensis, Costatoria singapurensis atau Costatoria cegarperahensis (Kobayashi & Tamura, 1966). Costatoria goldfussi juga turut dilaporkan dari kawasan Aring, Kelantan. Garis rusukan pada kawasan 'area' tersebut jelas diperlihatkan dan terawet dengan baik dalam batu lumpur sebaliknya hampir tidak kelihatan dalam batu pasir seperti di kawasan Aring.

Tuesday, May 31, 2011

Berita penemuan fosil dalam Utusan Malaysia


Utusan Malaysia
12 Mei 2011

Thursday, May 26, 2011

Ammonoid atau ammonit?


Ammonoid jenis ammonit
Danubites kansa, Anisian Tengah, Trias Tengah
Aring, MalaysiaAmmonoid jenis goniatit
Emilites incertus, Pennsylvanian Atas, Karbon Lewat
Satun, ThailandAmmonoid jenis ceratit
Joannites trilabiatus, Ladinian Lewat, Trias Tengah
Aring, MalaysiaTiga jenis ammonoid berdasarkan garis sutur.


Ammonoid adalah merujuk kepada cengkerang unikatup yang bergelung dan berpintal, termasuk dalam Kelas Sepalopod, Filum Moluska. Berdasarkan kehadiran garis sutur, ammonoid terbahagian kepada 3 jenis iaitu ceratit, ammonit dan goniatit. Goniatit dominan pada usia Karbon hingga Perm, ceratit dominan pada zaman Trias manakala ammonit pula dominan pada usia Jura dan Kapur. Oleh itu jika istilah ammonit adalah merujuk kepada ammonoid yang berusia Jura-Kapur dan begitulah seterusnya kepada ceratit dan goniatit. Istilah ini perlu difahami agar tidak timbul kekeliruan dalam membuat mana-mana penulisan teknikal terutama dalam taksonomi.

Sunday, May 22, 2011

Gruenewaldia sp. from Aring, G. MusangGenus Gruenewaldia sp. Wohrmann, 1889
Gruenewaldia sp.

Thursday, May 12, 2011

Costatoria dari Tmn Emas, LipisLapisan berfosil di Taman Emas, Lipis dapat dicerap pada satu lapisan/horizon batu pasir yang bermiring kira-kira 30 darjah.Gambar dekat yang menunjukan lapisan batu pasir berfosil
Serpihan-serpihan cengkerang Costatoria pada satah permukaan batu pasir. Terdapat 3 spesies Costatoria yang dapat dikenalpasti iaitu Costatoria goldfussi (Alberti), Costatoria malayensis (Kobayashi & Tamura) dan Costatoria jelairensis sp. nov. (Ahmad Rosli & Mohd Shafeea)Antara serpihan-serpihan cengkerang Costatoria yang dapat dicerap pada satah perlapisan. Cengkerang asal telah mengalami pelarutan, yang tinggal hanya acuan dalaman dan acuan luaran.Costatoria goldfussi (acuan luaran) dengan garis pertumbuhan (concentric growth) yg jelas.Costatoria jelairensis (Ahmad Rosli & Mohd Shafeea). Acuan luaran. Dari segi morfologi menyamai Costatoria malayensis (Kobayashi & Tamura0) dan Costatoria goldfussi (Alberti) dan mungkin merupakan spesies perantaraan antara kedua-dua spesies tersebut. Myophoria goldfussi lipisensis Tokuyama dikenali sebagai Costatoria malayensis (Kobayashi & Tamura) di mana cengkerang tanpa kedutan, manakala Myophoria goldfussi crenulata (Kobayashi & Tamura) kini dikenali sebagai Costatoria jelairensis (Ahmad Rosli & Mohd Shafeea).Antara spesies-spesies yang dikenalpasti di lapangan. Spesies Costatoria goldfussi (Alberti) merupakan spesies kosmopolitan dan baru ditemui di Malaysia.


Post yang terdahulu: post 1, post 2 dan post 3.


Monday, April 11, 2011

6 species Neoschizodus from Aring, Kelantan


Neoschizodus sp. C
(Internal mould, right valve)
Neoschizodus laevigatus elongatus (Philippi)
(Internal mould, left valve)Neoschizodus laevigatus (Ziethen)
(cast, left valve)Neoschizodus sp. A
(Internal mould, left valve)Neoschizodus ovatus (Goldfuss)
(Internal mould, left valve)Neoschizodus orbicularis (Bron)
(Internal mould, left valve)


Middle Anisian-Upper Ladinian, Middle Triassic (~225-210 m.a)
Telong Formation, Aring, Kelantan


Wednesday, February 16, 2011

Sirenotrachyceras thusneldae II

Sirenotrachyceras thusneldae Mojsisovics with suture lines. Only documented from Southern Alps, Italy.


Sirenotrachyceras thusneldae Mojsisovics recently discovered from Telong Formation, Gua Musang, West Malaysia.


Wednesday, February 9, 2011

Fosil Indek: Hindeodus Parvus (Konodon)Fosil konodon Hindeodus parvus Kozur & Pjatakova
Fosil indek bagi batas Zaman Perm-Trias


Monday, January 31, 2011

Panduan Paleontologi 1: Tatacara Penamaan (Open Nomenclature)

Tatacara penamaan adalah sangat penting dalam penentuan taksonomi oleh ahli-ahli paleontologi. Berbagai cara telah digunakan seperti cf., aff. dan ? yang merujuk kepada tahap ketidakpastian sering mengelirukan dan ini menyebabkan kesukaran dalam pemerihalan taksonomi. Kekeliruan ini mungkin juga menyebabkan ramai geologist tidak berminat untuk menceburkan diri dalam bidang Paleontologi. Berikut disenaraikan tatacara penamaan taksonomi tersebut yang sering digunakan dalam pemerihalan sistematik paleontologi;

Contoh: Frankites regoledanus (Mojsisovics)

Frankites - nama kumpulan genus, tulisan italik (herotan)
regoledanus - nama kumpulan spesies, tulisan italik (herotan)
(Mojsisovics) - nama pengarang asal yang memperkenalkan dan memerihalkan spesies tersebut. Jika dalam kurungan bermaksud spesies itu telah mengalami pengubahsuaian samada nama kumpulan spesies atau genus oleh pengarang lain. Nama asal spesies tersebut adalah Paratrachyceras regoledanus Mojsisovics.

aff. (atau n. sp., aff., atau sp. nov., aff.) - Bahan/spesimen adalah tidak menepati ciri-ciri asal spesis rujukan dan berkemungkinan adalah merupakan spesies baru yang sebelum ini belum pernah diperihalkan. Penggunaan aff. sahaja bermaksud bahawa spesimen jelas berbeza dengan spesis rujukan tetapi masih terangkum dalam variasi spesies rujukan tersebut. Frankites aff. regoledanus (Mojsisovics); bermakna spesimen itu adalah menyerupai Frankites regoledanus tetapi ciri-ciri morfologinya berbeza dengan Frankites regoledanus dan spesies Frankites yang lain.

cf. - menunjukan bahawa penentuan spesies spesimen adalah tidakpasti mungkin disebabkan oleh pengawetan spesimen yang buruk. Penetapan spesiesnya hanyalah untuk sementara sahaja. Digunakan selepas nama kumpulan spesies. Frankites cf. regoledanus (Mojsisovics); bermakna spesimen itu kita tidak pasti (mungkin pengawetan buruk atau cuma serpihan kecil) tetapi menyerupai Frankites regoledanus berbanding dengan spesies-spesies Frankites yang lain.

? - bermakna pengenalpastian adalah tidak pasti.

sp.- menunjukan bahawa pengenalpastian spesimen adalah mustahil; atau spesimen tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana spesies atau pengenalpastian spesifik belum dibuat terhadap sesuatu spesimen. Digunakan pada nama kumpulan genus. Frankites sp.: bermakna kita tidak kaitkan dengan mana-mana spesies Frankites seperti Frankites regoledanus, F. apertus, F. sutherlandi atau F. hofmanni dan kita memerlukan kajian lebih lanjut.

'.....' - menunjukkan bahawa spesimen adalah genus baru (atau subgenus), tetapi bahan yang diperolehi tidak menepati untuk menegakkan/ menamakan genus baru. Digunakan pada nama kumpulan genus.

Dalam menghadapi ketidakpastian spesimen, penggunaan tanda '?' selepas nama kumpulan genus adalah memadai. Tetapi jika kita mempunyai 'tahap' keyakinan yang tinggi berdasarkan perbandingan spesimen dengan spesimen rujukan dan maklumat yang diperolehi, tanda cf. boleh digunakan.

Satu lagi tatacara penamaan taksonomi adalah penggunaan 'syntax'. Cara penggunaan yang betul adalah Frankites cf. regoledanus dan bukannya Frankites cf. F. regoledanus.

Penamaan taksonomi yang kita lakukan tersebut adalah bersifat 'benar pada ketika itu' dan mungkin akan dikaji semula atau dibuat perbandingan oleh pengkaji-pengkaji lain berdasarkan maklumat-maklumat terbaru atau penemuan-penemuan spesimen yang lebih sempurna. Oleh kerana itu ia dinamakan sebagai 'Open Nomenclature'. Dalam membuat perbandingan, spesimen kita akan dibandingkan dengan spesimen-spesimen lain (bagi spesies yang sama), sudah semestinya mempunyai tatacara tersendiri (Synonymy Lists). Penggunaannya akan dicatatkan dalam 'entry' yang akan datang.

Sebenarnya kajian bidang paleontologi tidaklah sesukar mana, cuma memerlukan ketekunan dan penelitian yang mendalam serta maklumat yang mencukupi, malah ia sebenarnya menyeronokkan. Penamaan taksonomi/taksa sememangnya tidak dapat dielakkan dalam kajian ini, namun jika faham dengan konsep dan tatacara penamaan, kajian kita akan menjadi lebih mudah.

Thursday, January 27, 2011

Orthocone shell cephalopod from AringOrthocone, straight shell of a nautiloid cephalopod found in the Middle Permian-Upper Triassic Telong Formation, Aring, Gua Musang. An orthocone can be thought of as like a nautilus shell but with the shell straight and uncoiled.

Wednesday, January 19, 2011

Ladinian-Carnian Ammonoid from Aring : Sirenotrachyceras thusneldea


Sirenotrachyceras thusnaldea (Mojsisovics) obtained from Stuores, Southern Alps, Italy
Sirenotrachyceras thusnaldea (Mojsisovics) collected from QZ467, Aring, Kelantan
Canadensis Subzone, Lower Carnian, Upper Triassic.