Monday, March 29, 2010

Singkapan batuan berfosil, Lipis: Part 2

Antara sampel-sampel batuan dari lapisan Batupasir Myophoria yang kaya dengan fosil bivalvia terutamanya dari spesies Costatoria yang terkandung dalam batu lumpur di antara perlapisan batu pasir. Tidak ditemui lagi sebarang fosil ammonoid yang penting dalam menentukan usia geologi, mungkin kerana persekitaran pengenapan adalah di marin cetek yang tidak sesuai utk ammonoid hidup. Himpunan yang sama yang ditemui di QZ480 didapati berassosiasi dengan ammonoid berusia Anisian tengah, Trias Tengah. Turutan batuan di QZ480 mungkin merupakan kesinambungan dari singkapan batuan dari Cegar Perah, B. Kaling, Bahau dan Jurong, Singapura yang lebih dikenali sebagai lapisan Batupasir Myophoria (Cox, 1900). Cox, Kobayashi dan Tamura memberikan usia Trias Atas bagi Batupasir Myophoria ini.

No comments:

Post a Comment