Thursday, May 26, 2011

Ammonoid atau ammonit?


Ammonoid jenis ammonit
Danubites kansa, Anisian Tengah, Trias Tengah
Aring, MalaysiaAmmonoid jenis goniatit
Emilites incertus, Pennsylvanian Atas, Karbon Lewat
Satun, ThailandAmmonoid jenis ceratit
Joannites trilabiatus, Ladinian Lewat, Trias Tengah
Aring, MalaysiaTiga jenis ammonoid berdasarkan garis sutur.


Ammonoid adalah merujuk kepada cengkerang unikatup yang bergelung dan berpintal, termasuk dalam Kelas Sepalopod, Filum Moluska. Berdasarkan kehadiran garis sutur, ammonoid terbahagian kepada 3 jenis iaitu ceratit, ammonit dan goniatit. Goniatit dominan pada usia Karbon hingga Perm, ceratit dominan pada zaman Trias manakala ammonit pula dominan pada usia Jura dan Kapur. Oleh itu jika istilah ammonit adalah merujuk kepada ammonoid yang berusia Jura-Kapur dan begitulah seterusnya kepada ceratit dan goniatit. Istilah ini perlu difahami agar tidak timbul kekeliruan dalam membuat mana-mana penulisan teknikal terutama dalam taksonomi.

No comments:

Post a Comment