Sunday, September 6, 2009

Singkapan Formasi Kaling, Lakum
Singkapan batuan dari Formasi Kaling ini dapat diperhatikan di kawasan Felda Lakum berhampiran sempadan daerah Bentong dan Temerloh. Kawasan ini didapati telah dibuka untuk pembinaan markas tentera. Oleh itu terdapat banyak dedahan singkapan batuan dapat diperhatikan. Batuan utama adalah konglomerat dengan sedikit batu lumpur dan batu pasir berpebel. Batu konglomerat yang keras dan tahan luluhawa inilah yang membentuk permatang yang panjang dari Chegar Perah hingga ke Gemas. Terkini, singkapan sedemikian juga telah ditemui dan dilaporkan di kawasan Aring, Kelantan yang mungkin merupakan kesinambungan dari singkapan di Chegar Perah-Gemas.

No comments:

Post a Comment